Cyber24

Cyber24 is een serious game die jongeren bewust maakt van hun gedrag online en de consequenties daarvan. Het spel Cyber24 is ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Het doel van Cyber24 is bewustwording creëren bij jongeren van wat online gewenst en ongewenst gedrag is en wat de gevolgen zijn van ongewenst gedrag voor henzelf en voor hun slachtoffer(s). Het voorkomen van criminaliteit is wat we uiteindelijk willen bereiken.

Het is een eigentijdse en interactieve game waar gebruik wordt gemaakt van een
escapekoffer. Deze speciaal ontwikkelde Cyber24-escapekoffer bevat verschillende korte verhaallijnen voor en over jongeren.

Deze spellen hebben ieder een eigen verhaallijn wat is gebaseerd op een
waargebeurd verhaal. Aan bod komen onderwerpen als: Sextortion, ID-fraude, geldezel, veilig on social media, online fraude/ oplichting en hacken.

Tijdens de escape experience lossen jongeren verschillende opdrachten op. De spelers moeten voorkomen dat de karakters uit de verhaallijn slachtoffer worden van een van de online misdrijven die het spel bevat. Zo ervaren zij zowel ‘daderschap’ als ‘slachtofferschap’. Want alleen door het zelf te ervaren, kunnen ze inzien wat de impact van het eigen handelen is en daarop hun houding en gedrag veranderen.

Het nagesprek zorgt ervoor dat ervaringen gedeeld worden en kennis beter beklijft. Kortom, Cyber24 is een unieke combinatie van spel en leren.

Het jongerenwerk richt zich met name op de doelgroep in de leeftijd van 10 t/m 27 jaar. In specifieke gevallen zetten we ook in op ouderbetrokkenheid. Dit doen we doormiddel van het geven van voorlichting /advies. Cyber 24 wordt stadsbreed ingezet en hierin trekken we zoveel mogelijk op met de ketenpartners vanuit veiligheid, zorg en onderwijs.