Learn2Work

Een tweede kans voor jongeren.

Almeerse jongeren in de leeftijd van 18 t/m 27 die zijn uitgevallen op school of werk, een traject op maat bieden middels een dagbesteding bestaande uit theorie – en praktijklessen, activiteiten, coaching en stage.

Gedurende dit traject worden de randvoorwaarden gestabiliseerd, zodat jongeren in staat zijn om goed voorbereid met de juiste vaardigheden en competenties terug te keren naar school of werk. Een leerwerkproject dat gaat voor duurzaam resultaat en één jaar nazorg biedt om uitval te voorkomen.

Dit betekent specifiek dat wij:

  • Vaardigheden en ontwikkelingskansen van jongeren vergroten
  • Trajecten op maat bieden die aansluiten op de behoeftes van jongeren
  • Jongeren voorbereiden op werk en of school
  • Doorlopende coaching en instroomeisen tijdens de nazorgfase goed afgestemmen met het ROC
  • Iedereen mee laten doen ongeacht zijn/haar beperkingen
  • Deelnemers inzetten ter verbetering van de leefbaarheid in de buurt
  • Meer Almeerders deel laten nemen aan vrijetijdsactiviteiten in de eigen stad

Meer weten?
www.learn2workalmere.nl