Ieder kind in Nederland heeft het recht én tegelijkertijd de plicht dat het naar school moet. Kinderen zijn van hun vijfde tot zestiende jaar leerplichtig. Zij moeten dan vijf dagen per week naar school. Nadat de leerplicht is geëindigd, is een jongere tot het moment dat hij/zij achttien jaar wordt, kwalificatieplichtig. Dat houdt in dat de jongere nog minimaal één dag per week naar school moet.

De kwalificatieplicht geldt niet als de jongere een startkwalificatie heeft: een diploma op niveau mbo-2, mbo-3, mbo-4, havo of vwo. Dit geeft de jongere genoeg ‘bagage’ om een goede baan te vinden of een hbo-opleiding te kunnen volgen.

Consulent en advies

Misschien ben je gestopt met school voordat je je startkwalificatie haalde (een diploma minimaal op niveau mbo-2, mbo-3, mbo-4, havo of vwo) en wil je nu toch weer naar school. Bij de gemeente Almere werken consulenten die je gratis kunnen helpen. Zij gaan met je in gesprek en kijken samen met jou naar mogelijkheden om weer naar school te gaan. Bel voor een afspraak naar de Gemeente Almere, 14 036 en vraag naar een RMC consulent.

Voorwaarden

De leerplicht eindigt aan het einde van het schooljaar waarin een jongere 16 jaar is geworden. Om te voorkomen dat jongeren zonder diploma van school gaan is de kwalificatieplicht in het leven geroepen. Die houdt in dat ze een startkwalificatie moeten halen, oftewel een mbo-diploma niveau 2 of hoger, havo- of vwo-diploma moeten hebben. Dit vergroot de kans op een baan. De kwalificatieplicht geldt voor leerlingen van 16 of 18 jaar.

Hoe regel ik het?

Bij de gemeente werken zogenaamde RMC-consulenten (RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten). Een consulent kijkt samen met de jongere naar de mogelijkheden om weer naar school te gaan. Dit kan een fulltime of parttime opleiding zijn. Ook als naar school gaan op dit moment (nog) niet mogelijk is kunnen zij je verder helpen.

Contact

Er zijn drie manieren om een afspraak te maken met een RMC consulent

  1. Vul het formulier registratie jongeren in.
  2. Je stuurt een mail aan leerlingzaken@almere.nl met de vermelding dat je een afspraak wilt maken met een RMC-consulent en je geeft je persoonlijke gegevens door.
  3. Bel voor een afspraak naar 14 036 en vraag naar een RMC consulent.
Avatar foto

Door JonginAlmere

JonginAlmere is voor, door en van jongeren! Bij ons kun je terecht voor informatie over diverse onderwerpen, uitgaan in Almere, agenda en nog meer!