Zonder diploma tóch een mbo-opleiding volgen? De Entree-opleiding van het MBO College Almere maakt het mogelijk. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen er in een jaar tijd hun mbo-1-diploma behalen. Daarna kunnen ze doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2. En misschien nog wel verder.

Eén ding hebben ze met elkaar gemeen, de 65 studenten aan de Entree-opleiding van het MBO College Almere. Ze beschikken geen van allen over een middelbare schooldiploma. Verder hebben ze allemaal een rugzak, alleen is de inhoud bij elk van hen anders. ‘Iedereen hier heeft zijn eigen verhaal,’ zegt Linda Veldkamp, coördinator Entree, docent en coach. ‘Sommigen hebben een slechte schoolervaring gehad. Anderen zijn uitgevallen door ziekte, zwangerschap of een moeilijke thuissituatie. En dan hebben we ook nog een aantal jonge statushouders in de klas, zonder (geldig) diploma.’

Wat haar studenten bindt, is de drive om vooruit te komen. Voor hen is deze opleiding een springplank naar een kansrijke toekomst. Na het behalen van het Entree-diploma kunnen zij namelijk verder doorstromen in het mbo. Linda legt uit: ‘Het mbo kent vier niveaus. De Entree-opleiding is een mbo-opleiding op niveau 1. Voor de meeste van onze studenten is het niveau echter niet het probleem. Zij zitten hier om heel andere redenen. Bij opleidingen op een hoger niveau moet je meteen presteren, daar is geen ruimte om aan je persoonlijke bagage te werken. Wij bieden die ruimte wél.’

Eén diploma, vier routes

In Almere wordt de Entree-opleiding op vier locaties gegeven. Alle aanmeldingen gaan via het Bureau Studentbegeleiding van het ROC van Flevoland. Na aanmelding wordt iedere kandidaat getest en volgt een gesprek. Daarna wordt de kandidaat in de plaatsingscommissie besproken. Linda: ‘In de plaatsingscommissie zitten deskundigen van alle vier de locaties. Zij kijken vooral naar de onderwijsbehoefte van de kandidaat. Op basis daarvan bepalen zij waar iemand geplaatst wordt. Voor het eindresultaat maakt het niet uit: op elke locatie behalen de studenten hetzelfde mbo-diploma. Alleen de weg ernaartoe is verschillend.’

Ze licht toe: ‘Heeft iemand wat meer uitleg en stages nodig, dan komt hij waarschijnlijk het best tot zijn recht in de Entreeklas van PRO, een school voor praktijkgericht onderwijs. Jongeren met een diagnose in het autistisch spectrum zijn beter op hun plaats bij het Nautilus College, een school met kleine klassen en weinig prikkels. De echte ‘doeners’, die het lastig vinden om de hele dag stil achter hun computer te zitten, kunnen terecht bij Almeerkans, een leerwerktraject in samenwerking met Mind@Work. En dan heb je nog onze Entree-opleiding op het ROC, de meest theoretische afdeling.’

Programma

De Entree-opleiding aan het ROC is een eenjarige opleiding. Studenten volgen tien maanden lang (een heel schooljaar) een intensief programma. Drie dagen per week gaan ze naar school, de andere twee dagen lopen ze stage. Linda: ‘Op school doceren we vakken als Nederlands, rekenen en burgerschap. Maar ook loopbaanbegeleiding, ICT,

werknemersvaardigheden, wereldoriëntatie en sport staan op het rooster. En dan zijn er ook nog de zogenaamde ‘keuzedelen’. Dat zijn vakken gericht op verbreding en verdieping, zoals duurzaamheid of Nederlands voor studenten met een taalachterstand.’

De stage is een verplicht onderdeel van de opleiding. De school helpt bij het zoeken naar een geschikte plek. ‘We hebben een groot netwerk van bedrijven waar studenten terechtkunnen en die affiniteit hebben met deze doelgroep. In principe loopt een student het hele studiejaar stage bij één bedrijf. Daarom proberen we ook echt een plek te vinden waar een klik mee is.’ Aan het eind van het traject vinden de examens plaats. Naast verschillende theorietoetsen moet de student ook een praktijkexamen afleggen en dienen vakken als burgerschap en sport aantoonbaar te zijn afgerond. Bovendien moet de student alle stage-opdrachten hebben gemaakt en actief hebben deelgenomen aan de verschillende lessen. Linda: ‘Er wordt dus behoorlijk wat van ze gevraagd. Je krijgt dit diploma echt niet zomaar.’

Aandacht en begeleiding

Het overgrote deel van de studenten rondt de opleiding succesvol af. ‘Natuurlijk gaat dat niet altijd vanzelf,’ erkent Linda. ‘Daarom krijgt elke student een persoonlijke coach toegewezen. Alles draait om aandacht. Deze jongeren willen gezien en gehoord worden. Wij kunnen niet al hun problemen oplossen, maar we kunnen wél een luisterend oor bieden en advies geven. Daarbij helpt het enorm dat we een kleinschalige opleiding zijn. Ons team bestaat uit vijf docenten. Iedere docent kent elke leerling. Als er iets mis is, dan zien we dat meestal meteen. Daarnaast hebben we op school professionals die de studenten kunnen ondersteunen bij specifieke problemen. En ook het thuisfront proberen we zoveel mogelijk te betrekken.’

De meeste studenten stromen na de Entree-opleiding door naar een mbo-opleiding op niveau 2. ‘Op ons ROC hebben we een uitgebreid aanbod,’ zegt Linda. ‘Als het even kan, proberen we ze dan ook binnen onze eigen deuren te houden. Zo kunnen ze makkelijk bij ons aankloppen als er iets is, ook al zitten ze dan niet meer bij ons in de klas. Maar we vinden het ook gewoon heel leuk als ze zomaar even langslopen om ons te laten weten hoe het met ze gaat. We blijven betrokken.’

Omar Diab (19): ‘Ik wil er alles aan doen om mijn doel te bereiken’

‘Begin 2018 ben ik met mijn vader en broertje vanuit Syrië naar Nederland gekomen. Eerst ben ik ben naar de Taalschool gegaan, om Nederlands te leren. In september 2019 mocht ik al naar het ROC. Ik ben gestart in de Entree-opleiding. Daar heb ik ontzettend veel geleerd.

Vooral mijn Nederlands is heel erg verbeterd. In het begin verstond ik lang niet alles. Dat was best moeilijk. Maar in de klas sprak iedereen alleen maar Nederlands, dus ik moest zelf ook wel. Ik had geen keus. Mijn kennis van de taal werd daardoor steeds beter. De docenten hebben veel geduld met me gehad. Als het nodig was, legden ze iets rustig tien keer uit. Ik ben ze daar erg dankbaar voor. Ook de vakken burgerschap en wereldoriëntatie vond ik heel nuttig. Ik leerde bijvoorbeeld over de steden in Nederland, de Tweede Wereldoorlog en de Nederlandse cultuur.

Mijn stage heb ik bij een technisch installatiebedrijf gelopen. Ik was een van de laatsten in de klas die met de stage begon, maar ik was als een van de eersten klaar. Vaak ging ik ook in het weekend of op een vrije dag naar mijn stagebedrijf toe. Ik heb er van alles geleerd: een vloerverwarming instellen en een stopcontact maken bijvoorbeeld. Voor mijn stageopdracht kreeg ik een 10. De docenten waren ontzettend trots op me.

Dit schooljaar ben ik gestart met de mbo-opleiding ICT op niveau 2. Volgend jaar wil ik graag doorstromen naar de niveau-4-opleiding Systeembeheerder. Ik voel me verantwoordelijk voor mijn eigen toekomst en ik wil er alles aan doen om mijn doelen te behalen. Ik weet zeker dat het me gaat lukken.’

Yasmin Aalders (21): ‘De docenten zijn enorm betrokken’

‘Ik ben op een tiende punt voor mijn vmbo TL-examen gezakt. Omdat ik al 18 was, mocht ik het jaar niet overdoen op dezelfde school. Privé zat ik ook nog eens in een heel heftige periode. Even had ik geen idee hoe ik verder moest. Ik had zo graag een opleiding tot verpleegkundige willen volgen, maar zonder diploma kon ik dat wel vergeten.

Toen kwam ik op het spoor van de Entree-opleiding. Eerlijk gezegd was ik niet meteen enthousiast, maar dat veranderde snel. Al na een paar weken op school voelde ik me er thuis. En nu ik terugkijk, kan ik volmondig zeggen dat dit het leukste jaar van mijn hele schoolperiode is geweest.

Het grootste deel van de leerstof was voor mij geen probleem. Alleen bij rekenen kon ik wel wat extra hulp gebruiken. Die hulp kreeg ik van Linda. Ik kon met al mijn vragen bij haar terecht. Verder heb ik vooral veel gehad aan de lessen ICT. Ik heb bijvoorbeeld leren omgaan met PowerPoint, waar ik nog nooit eerder mee had gewerkt. Mijn privésituatie was nog steeds niet makkelijk, en daar waren de docenten van op de hoogte. Ze waren allemaal zeer betrokken. Ook kon ik mijn ei regelmatig kwijt bij de vertrouwenspersoon op school. Dat was ontzettend fijn.

Mijn stage bij Woonzorgcentrum Polderburen was erg leuk en leerzaam en ik heb mijn examen met heel mooie cijfers afgesloten. Daarna ben ik binnen het ROC doorgestroomd naar een administratieve opleiding op niveau 2. Dankzij een aantal vrijstellingen kon ik die versneld afronden. Volgende maand start ik in Amsterdam met de niveau-4-opleiding tot verpleegkundige, waar ik enorm veel zin in heb. Ook die opleiding hoop ik versneld te kunnen volgen, want daarna wil ik verder studeren aan het hbo. Ik heb veel aan te danken aan de Entree-opleiding. Als die mogelijkheid er niet was geweest, had ik nu geen mbo-4-opleiding kunnen volgen. Mijn toekomst zie ik vol vertrouwen tegemoet. Ik kan niet wachten om te starten op m’n nieuwe school!’

Avatar foto

Door JonginAlmere

JonginAlmere is voor, door en van jongeren! Bij ons kun je terecht voor informatie over diverse onderwerpen, uitgaan in Almere, agenda en nog meer!