Learn2Work biedt jongeren tussen de 18 en 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op een betere toekomst. Met een traject op maat worden zij ondersteund én geactiveerd om weer terug te keren naar school of werk. Jaarlijks stromen zo’n vijftig jongeren succesvol uit. ‘Wij leggen de nadruk op wat iemand wél goed doet. Dat is de kracht van onze aanpak.’

Learn2Work is het leer-werktraject van de Almeerse welzijnsorganisatie De Schoor. De jongeren die zich er aanmelden, hebben een heel diverse achtergrond, vertelt trajectbegeleider Marco van Schaik. ‘Het kan zijn dat het thuis, om wat voor reden dan ook, niet lekker loopt. Of dat iemand z’n ouders heeft verloren. Maar ook jongeren met een licht verstandelijke beperking of jongeren die een gevangenisstraf hebben uitgezeten kunnen bij ons terecht. Wij kijken nergens van op.’ Doel is dat de deelnemer aan het eind van de rit de juiste vaardigheden en competenties bezit om goed voorbereid terug te kunnen keren naar school of werk. Hoe lang zo’n traject duurt? Marco: ‘Dat hangt van allerlei factoren af. Soms kan iemand al na een paar maanden doorstromen, soms duurt het anderhalf jaar.

Grenzen verleggen

Voor iedere deelnemer wordt een traject op maat samengesteld. Dat bestaat uit theorie- en praktijklessen, activiteiten, coaching en stage. Elke jongere krijgt een persoonlijke coach die hem bij het hele traject begeleidt. ‘Maatwerk is essentieel voor deze jongeren,’ benadrukt Marco. ‘We kijken waar iemands interesses liggen en waar iemand goed in is. Samen werken we in kleine stapjes toe naar het einddoel.’ Sport maakt vaak een belangrijk deel uit van het programma. Marco: ‘Door te sporten leren de jongeren hun grenzen te verleggen en krijgen ze meer zelfvertrouwen.’

Cindy Mostaard (29) was jarenlang niet naar school geweest, toen ze besloot alsnog een diploma te gaan halen. Bij Learn2Work leerde ze weer in het schoolritme te komen én werkte ze aan haar zelfvertrouwen. Je leest hier haar verhaal.

Back to basic

Elk traject start met een oriëntatiefase. ‘Dan gaan we back to basic. We besteden aandacht aan aspecten als op tijd komen en het nakomen van afspraken. Ook maken de deelnemers een persoonlijk ontwikkelplan. Daarnaast zorgen we dat alle randvoorwaarden op orde zijn. Denk aan huisvesting, financiën en eventueel kinderopvang. Wij helpen de jongeren daarbij.’ Daarna volgt, afhankelijk van iemands doel, de school- of werkfase. In de schoolfase doen de deelnemers uiteenlopende vaardigheden op om schoolrijp te worden. Naast vakken als rekenen, Nederlands en Engels werken de jongeren onder meer aan een positieve leerhouding, presentie en zelfreflectie. Ook een stage maakt deel uit van het programma.

Praktijkervaring opdoen

Jongeren die na het traject bij Learn2Work liever willen gaan werken, ontwikkelen zich verder in de werkfase. Marco: ‘Je leert dan bijvoorbeeld hoe je een cv maakt en hoe je een sollicitatiegesprek voert. Verder doen de deelnemers uitgebreide praktijkervaring op. Dat begint met een stage op een werkervaringsplek. Daarna gaat de coach van Learn2Work samen met de jongere op zoek naar een betaalde baan.’ Ook de combinatie werken en leren is een mogelijkheid.

Nazorg

Zelfs als de jongeren hun traject hebben afgerond en zijn doorgestroomd naar een opleiding of werk, blijft Learn2Work betrokken. ‘We bieden nog zeker een jaar nazorg. Daarmee voorkomen we dat ze terugvallen in hun oude patroon,’ verklaart Marco. Als alles goed gaat, wordt het aantal contactmomenten stapsgewijs afgebouwd. Toch is ook dan de deur nooit helemaal dicht. Marco: ‘Ik heb met bijna alle oud-deelnemers nog contact. Ze kunnen mij dag en nacht bellen, ik sta altijd voor ze klaar.’

Op zijn zeventiende kreeg Jeffrey Post (27) een ernstig ongeluk, waardoor zijn toekomstplannen plotseling in duigen vielen. Ook thuis liep het in die tijd niet op rolletjes. En toen hij ook nog eens in aanraking kwam met de verkeerde vrienden, gleed hij steeds verder af. Totdat hij vier jaar geleden besloot dat het roer radicaal om moest. Lees hier het interview met Jeffrey.

Avatar foto

Door JonginAlmere

JonginAlmere is voor, door en van jongeren! Bij ons kun je terecht voor informatie over diverse onderwerpen, uitgaan in Almere, agenda en nog meer!